בשבוע שעבר קיימנו סיור עבודה עם יו"ר ועדת הבריאות בכנסת, חה"כ יוני מישרקי וצוותו בבית אבות נווה הורים בירושלים בניהולו של אביטוב זלקין.
בסיור ובדיון שהתקיים אחריו עלו מספר סוגיות קריטיות וחסמים להמשך התפתחות ענף הסיעוד בארץ, בפרט לאור צפי הכפלת אוכלוסיית בני 65+
כאשר מנגד מספר המיטות הסיעודיות לא גדל בשנים האחרונות בהתאם.

הסוגיות שנידונו:
🔹 מחסור בכח אדם, אגרות ופתרונות למצוקה
🔹 חסמים בפיתוח ענף הגריאטריה ועדכון מכרז האשפוז הסיעודי החדש כך שיתן יכולת למוסדות להעניק איכות חיים יחד עם תיקצוב תואם
🔹 פעילות המוסדות תחת מלחמה והצורך במתן שיפוי על הוצאות בגין התמשכות הלחימה
🔹 בחינה רוחבית של התמודדות המדינה עם קצב הזדקנות האוכלוסיה והצורך בגורם ממשלתי אחד מתכלל.

יו"ר הועדה מישרקי, עדכן שהוא יבחן לעומק את כלל הסוגיות שעלו מול גורמי המקצוע הרלוונטיים ויקיים דיון בועדה בחלק מהנושאים.
אנו בקדם מחויבים להמשיך בפיתוח וקידום קהילות דיור ומרחבי חיים חדשים, נמשיך לעקוב ולעדכן..

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן